Niezawodność i bezpieczeństwo systemów komputerowych

Opis kursu

Zajęcia prowadzone są na studiach doktoranckich.

Zapoznanie doktorantów z problematyką bezpieczeństwa systemów informatycznych, to jest z ich modelami i narzędziami bezpieczeństwa tych systemów. Celem zajęć jest także zapoznanie studentów z zagadnieniami niezawodności systemów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem systemów komputerowych. Istotnymi elementami tematyki zajęć dydaktycznych będą modele i miary niezawodnościowo – funkcjonalne systemów komputerowych i ich wykorzystanie do oceny niezawodności tych systemów.

Kryteria oceny

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest przygotowanie pracy pisemnej na temat wybrany przez doktoranta spośród tematów zaproponowanych przez prowadzącego.

Tematyka zajęć

 1. Znaczenie bezpieczeństwa i niezawodności systemów informatycznych.
 2. Klasyfikacja awarii komputerów. Czynniki wymuszające.
 3. Archiwizowanie danych. Bezpieczeństwo i strategie archiwizacji.
 4. Automatyczne systemy archiwizacji. Programy archiwizujące.
 5. Ochrona kont. System szyfrowania haseł.
 6. Administracyjne techniki konwencjonalnych haseł. Zagadnienie spójności.
 7. Proces monitorowania zachowania systemu. Pliki rejestrów programów.
 8. Narzędzia rejestrowania i monitorowania plików rejestrów.
 9. Narzędzia bezpieczeństwa. Uszkodzenia. Ochrona systemu.
 10. Rozkłady czasów zdatności systemów komputerowych.
 11. Struktura niezawodnościowa. Systemy nienaprawialne i naprawialne.
 12. Konfiguracja funkcjonalna. Modele niezawodnościowe systemów techn.
 13. Modele i miary niezawodnościowo – funkcjonalne systemów komputerowych.
 14. Modele niezawodności oprogramowania i jego pomiar.

Literatura

 1. S.Garfinkel, G.Spafford, Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie. Wydawnictwo RM, Warszawa 1997.
 2. B.Schneier, Kryptografia dla praktyków – protokoły, algorytmy i programy źródłowe w języku C. WNT, Warszawa 1995.
 3. D.Comer, Sieci komputerowe TCP/IP. Zasady, protokoły i architektura. WNT, Warszawa 1997.
 4. Bobrowski D.; Probabilistyka w zastosowaniach technicznych. WNT, Warszawa 1986.
 5. D.Bobrowski, Modele i metody matematyczne teorii niezawodności w przykładach i zadaniach. WNT, Warszawa 1985.
 6. I.Koźniewska, M.Włodarczyk, Modele odnowy, niezawodności i masowej obsługi. PWN, Warszawa 1978.
 7. A.Grzywak, Bezpieczeństwo systemów komputerowych i telekomunikacyjnych. Wydawnictwo SOTEL, Chorzów 1999.
 8. J.Bernardyn, J.Gruber, Bezpieczeństwo sieci intranetowych i systemów włączonych do Interenetu. Raport WZI P.Wr. serii SPR nr 10/99. Politechnika Wrocławska 1999.
 9. I.J.Jóźwiak, Zastosowanie modelu hazardów proporcjonalnych Weibulla … Pr. Nauk. CO P.Wr. nr 11, Seria Monografie Nr 3. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1991.
 10. N.Viswanadham, V.V.S.Sarma, G.Singh, Reliability of Computer and Control Systems. North-Holland, Amsterdam 1987.
 11. K.Ważyńska Fiok, J.Jaźwiński, Niezawodność systemów technicznych. PWN, Warszawa.

Tematy prac

 1. Bezpieczeństwo systemów komputerowych w aspekcie wykorzystania zabezpieczeń sprzętowych
 2. Modele formalne i ich transformacja
 3. Wirusy
 4. Skanery antywirusowe on-line
 5. Zabezpieczenia kryptograficzne
 6. Bezpieczeństwo systemu informatycznego
 7. Modele bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych
 8. Niezawodność systemów progowych
 9. Sieci Petriego
 10. Zastosowanie sieci Petriego w niezawodności
 11. Niezawodność oprogramowania
 12. Metody i pomiary niezawodności oprogramowania
 13. Drzewa uszkodzeń
 14. Diagnostyka i lokalizacja uszkodzeń
 15. Bezpieczeństwo sieci komputerowych
 16. Bezpieczeństwo przesyłania danych
 17. Infrastruktura bezpieczeństwa w systemach gridowych
 18. Zadania użytkownika w bezpieczeństwie komputerów